Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçe üzerinde söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sağlık fiziki altyapısı ve hekim sayısının dengeli dağılımında ciddi problemler olduğunu savundu.

Bakırlıoğlu, “100 bin kişiye düşen yatak sayısı en fazla olan bölgenin en az olan bölgeye oranı 2017’de 1,42. Daha dengeli bir dağılım varmış bölgeler arasında. 2022’de ise bu 1,6’ya çıkmış, yani ciddi bir bozulma var. Bu durum hekim sayısında da söz konusu.” dedi.

HEDEP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Türkiye’de sağlık alanında çalışanların yüzde 60’ının kadınlardan oluştuğunu belirterek, özellikle salgın sürecinden itibaren kadın sağlık çalışanlarının eşitsizliklere maruz kaldıklarını ileri sürdü. Sayyiğit, “Birçok sağlık çalışanı kadın bu iş yükünden kaynaklı fiziksel ve psikolojik açıdan yıpranmakta. Normal koşullarda da ayrımcılığa uğrayan sağlık emekçisi kadınların çalışma şartları pandemi krizinde kötüleşmesine rağmen sosyal yaşamlarının desteklenmesi yönünde herhangi bir adım atılmamıştır.” ifadelerini kullandı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, şehir hastaneleriyle “servet transferi yapıldığını” öne sürdü.

Sağlığın ticarileştirilmesi sonucu “hastalara artık hasta değil müşteri olarak bakılmaya başlandığını” savunan Ocaklı, “En büyük şikayetlerden biri de hastanelerden randevu alınamamasıdır; aynı zamanda sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin önlenememesidir.” dedi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, bakanlık bünyesinde 977 hastane, 8 bin 157 aile sağlığı merkezi, 973 toplum sağlığı merkezi, 247 sağlıklı hayat merkezi ve 15 bin sağlık kuruluşuyla, vatandaşlara ulaşabilir, etkin ve kaliteli sağlık hizmetinin sunulduğunu belirtti.

Altınsoy, “Sağlık yatırımlarımız modern yüzü olan hastanelerimiz her gün daha da iyiye gidiyor. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ve yaşam destek üniteleri, yüksek standartlara sahip ameliyathaneler, yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlarla vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için gayret ediyoruz.” diye konuştu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye’nin sahip olduğu hastane, yatak ve ekipman kalitesinin standartların çok üzerinde olduğunu söyledi.

11 yıl İngiltere’de hekimlik yaptığını anlatan Çömez, “İngiltere’de çalışan hekim kalitesini biliyorum, samimiyetimle söylüyorum; Türk hekimlerinin eline hiçbirisi su dökemez. O sebeple bu arkadaşlarımızın kaybedilmemesi lazım. Onların Türkiye’de kalması için her türlü alt yapının hazırlanması gerekiyor. Yurt dışından gelen hekimlere karşı değilim; hazır, yetişmiş hekim ama bizim standartlarımıza uygun olması lazım.” ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye’nin kapsamlı bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemine sahip olduğunu vurguladı.

Özellikle Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bunun öneminin ortaya çıktığına dikkat çeken Aksu, şöyle konuştu:

“Türkiye, ilaç ve tıbbi cihaz, aşı, medikal malzeme üretiminde ileri bir teknolojik dönüşüm içerisinde. Vatandaşlarımıza sunulan bu imkanlar, ilaç ve sağlık harcamalarındaki artış, kişilerin sağlık durumlarına da olumlu etki etmiştir. Gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi de önemli hale gelmiştir.”

“Sağlık harcamaları artacak”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının yüzde 10 olduğunu belirterek, 25-30 sene sonra yüzde 25’e çıkacağını söyledi.

“Hızla yaşlanıyoruz, genç nüfusumuz yok.” diyen Özlale, şunları kaydetti:

“Sağlık harcamalarımız kaçınılmaz bir şekilde artacak. Türkiye’nin sağlık harcamalarının toplam bütçe içerisinde ya da toplam ekonomi içerisinde düşük olmasının en önemli sebeplerinden birisi Türkiye’nin genç nüfusa sahip olmasıydı. Bundan sonra hızla yaşlandığımız için çok farklı problemlerle karşı karşıya kalacağız. Biz yaşlanıyoruz, bu sistem de sürdürülebilir bir sistem değil yani herkesin elini kolunu sallayarak hastaneye gideceği dönemin artık önüne geçmemiz lazım. Bizim aile sağlık merkezlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda bütçede artış için teklif vereceğiz.”

HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, sağlığın siyaset üstü bir alan olduğunu ifade ederek, herkese eşit yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Bütçeden önce sağlığa sonra eğitime büyük pay ayrılması gerektiğini belirten Temelli, “Bunu yapamadığımız sürece aslında kamusal sağlık politikası da üretememiş oluyoruz. Bölgesel eşitsizlikleri en azından sağlık alanında kaldırmak o kadar zor değil ama bunun için bir kamu politikasına ihtiyacımız var. Muş’un Malazgirt ilçesindeki hastane yatırımı bitmiyorsa bu bizim hepimizin eksikliğidir.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sağlık hizmetlerinin günden güne kötüye gittiğini, hastanelerde tıbbi cihaz eksikliğinin yaşandığını ileri sürdü.

Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Gürban, “Sağlıkta şiddetin azalması için tedbirler ivedilikle artırılmalı. Bu kapsamda x-ray cihazlarının hastanelere yerleştirilmesi hızlandırılmalıdır. Güvenlik görevlilerine hem eğitim verilmeli hem de yetkileri artırılmalıdır. Hasta ve hasta yakınlarının hastanede bekleme alanları ayrı tutulmalıdır. Şiddet olaylarının yoğun yaşandığı acil servislerde ilave güvenlik tedbirlerine yer verilmelidir.” diye konuştu.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, ilaç fiyatlarındaki dengesizliklerin dövize uyumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, vatandaşların ilaca erişimde yaşadıkları sıkıntıların hastaları olduğu kadar eczacıları da etkilediğini söyledi.

Hastaları ilaçsız bırakmayacak, eczacıları mağdur etmeyecek bir sistem için bakanlığın yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini bildiren Ersoy, sağlık çalışanlarının aile bütünlüğünün korunması için aynı yerde görev yapabilmelerinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x